Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerkt Rijschool Simplicity persoonsgegevens. Uw privacy is van groot belang voor ons. Daarom informeren wij u in deze privacyverklaring over de verwerking van de persoonsgegevens.

Wie verwerkt mijn persoonsgegevens?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden wij aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Dit brengt met zich mee dat wij verantwoordelijk zijn voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

Rijschool Simplicity

Hertog Jan I Laan 7

5615 SH Eindhoven

06 14350854

info@rijschoolsimplicity.nl 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

In het kader van onze dienstverlening verzamelen wij de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens (voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats);
 • overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer);

Deze gegevens zijn noodzakelijk om onze dienstverlening naar behoren te kunnen uitvoeren. Indien u deze gegevens niet verstrekt, dan kan de dienstverlening helaas niet voortgezet worden.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van de rijlessen.
 • Voor de administratie, waaronder het betalen van de facturen.
 • Om met u te kunnen communiceren.
 • Het voldoen aan wet- en regelgeving.

Op grond van welke grondslagen verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende juridische grondslagen:

 • Indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • Indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Indien u hiervoor toestemming geeft.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het bereiken van de genoemde doeleinden en grondslagen. U kunt hierbij denken aan de wettelijke fiscale bewaarplicht van zeven jaar van bepaalde boekhoudgegevens.

Welke rechten heeft u?

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het recht om toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming.

U heeft de mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij Rijschool Simplicity. Dit kan via de onderstaande contactgegevens:

Per e-mail naar:

info@rijschoolsimplicity.nl 

Per post naar:

Hertog Jan I Laan 7

5615 SH Eindhoven

U heeft ook de mogelijkheid tot het indienen van een klacht aan de Autoriteit Persoonsgegevens.